VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy semantyki i stylistyki tekstu”

Zakład Językoznawstwa Instytutu Rusycystyki Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić do udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Problemy semantyki i stylistyki tekstu”.

Wzorem lat ubiegłych, konferencja dotyczy zagadnień związanych z szeroko pojmowaną semantyką i stylistyką tekstu zarówno w ujęciu synchronicznym, jak i diachronicznym. Serdecznie zapraszamy filologów i badaczy reprezentujących inne dyscypliny naukowe do przedstawienia rezultatów badań nawiązujących do tematu konferencji.

Ostatniego dnia konferencji planowana jest sesja naukowa poświęcona życiu, twórczości i pracy naukowej Vladimira Nabokova.

Konferencja odbędzie się w dniach 29–31 maja 2017 r. w Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnym UŁ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 16/18.

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł (doktoranci – 250 zł) i pokrywa koszty uroczystej kolacji, poczęstunku podczas przerw kawowych oraz publikacji materiałów pokonferencyjnych. Numer konta zostanie podany w późniejszym terminie.

Wiadomość wygasa dnia: 2017-06-01

0