Elektroniczny obieg pracy dyplomowej

Mając na uwadze pytania otrzymywane od studentów, które dotyczą elektronicznego obiegu pracy dyplomowej w systemach UŁ oraz archiwizacji w Ogólnopolskim Repozytorium Prac Dyplomowych, prezentujemy plakat pomocniczy przygotowany przez Centrum Informatyki oraz Centrum Promocji UŁ.

obieg_dokumentow_A2_plakat

0