Informacje dotyczące zajęć fakultatywnych

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami na temat wyboru zajęć od semestru letniego, informujemy:

  1. Doktorant może zaliczyć zajęcia ze studentami I lub II stopnia wyłącznie na wyraźny wniosek promotora. Nie można wybierać zajęć na kierunku studiów, który się ukończyło. Można zaliczyć zajęcia na innym Wydziale na wniosek promotora i za zgodą dziekana wybranego wydziału. Wydział Filologiczny nie może ponosić w takim przypadku dodatkowych kosztów.
  2. Powyższe zastrzeżenie dotyczy także wykładów ogólnouczelnianych.
  3. Nie można w przyszłości zaliczać lektoratów zamiast zajęć z dyscypliny naukowej.
  4. Można uczęszczać na lektorat lub lektoraty z dowolnej liczby języków bezpłatnie, w czasie całych studiów doktoranckich, także po zaliczeniu egzaminu z języka.
  5. Lata II-IV mogą zamienić 15 g. zajęć fakultatywnych na trzeci wykład z „najnowszych metod badań dyscypliny”. Rok I powinien wybrać 90 g. zajęć w formie tematycznych konwersatoriów, w układzie albo 3 x 30 lub 6 x 15 lub w układzie mieszanym (n.p. tak, ja proponuje siatka godzin: 2 x 30 i 2 x 15). Można wybrać zajęcia z „własnej” dyscypliny lub z innej – najlepiej w porozumieniu z promotorem.
  6. W ramach zajęć fakultatywnych nadal można zaliczać wykłady oferowane przez ŁTN a także zajęcia z Akademii Filmu Polskiego (Wydział nie przejmuje opłaty za projekcje).
  7. Zajęć fakultatywnych z dyscypliny naukowej nie muszą Państwo zaliczać w konkretnym semestrze lub roku. Trzeba je zaliczyć w ciągu czterech lat studiów doktoranckich.
  8. Można uczęszczać na dowolną liczbę zajęć ze studentami I i II stopnia bezpłatnie. Ale nie można tych zajęć zaliczać jako zajęć dla studiów III stopnia z wyłączeniem punktów 1 i 2.
  9. Powyższa regulacja dotyczy przyszłości i obowiązuje od semestru letniego 2017. Wszystkie zajęcia (także lektoraty) już zaliczone, także zaliczone „awansem” zostaną uznane.
  10. W semestrze letnim mają Państwo do wyboru 4 zajęcia. We wrześniu 2017 otrzymają Państwo informację, jakie zajęcia będą uruchamiane dla doktorantów w kolejnych 3 latach akademickich.

 

UWAGA: Doktoranci mają prawo do starania się o dofinansowanie uczestnictwa w konferencjach, kwerendach i innych aktywnościach naukowych. Wnioski należy składać do dziekana, po przyznaniu części kwoty przez dziekana, do Samorządu Doktorantów. Nie możemy zagwarantować finansowania wszystkich wnioskowanych wydatków na cele naukowe, prosimy więc o  oszczędne kalkulowanie kosztorysów.

0