Francuskie spotkanie

20 kwietnia na Wydziale Filologicznym odbyło się spotkanie osób, którym bliskie sercu są język i kultura francuska.

Uczestniczyli w nim Konsul Honorowy Francji w Łodzi Alicja Bień, prodziekan naszego Wydziału prof. Artur Gałkowski, dyrekcja Instytutu Romanistyki UŁ w osobach dr hab. Anity Staroń i dr Magdaleny Koźluk, przedstawiciele IFE Politechniki Łódzkiej (mgr Sylwia Celmer i dr Dorota Piotrowska), przewodnicząca Stowarzyszenia Łódzkie Bardziej Francuskie mgr Barbara Kownacka-Maciaszek oraz członkowie Rady Promocji Języka Francuskiego na czele z przewodniczącą mgr Beatą Dankowską.

W trakcie spotkania omówiono projekty planowanych akcji, które będą odbywać się w najbliższych miesiącach na łódzkich uczelniach oraz terenie całego miasta. Już teraz możemy zdradzić, że naprawdę sporo będzie się działo!

0