dr Ełona Curkan-Dróżka

Temat:
„Metafora w twórczości Sergiusza Jesienina i trudności związane z jej tłumaczeniem na język polski”

Promotor:
prof. dr hab. Anna Bednarczyk

Recenzenci:
dr hab. Edyta Manasterska-Wiącek (UMCS)
prof. dr hab. Anna Warda

 

0