dr hab. Mariola Antczak (stopień uzyskany w drodze przewodu habilitacyjnego; przewód w innej jednostce naukowej)

Data uzyskania tytułu dr hab.:16.10.2012 r.

0