dr hab. Danuta Szajnert (stopień uzyskany w drodze przewodu habilitacyjnego)

Data uzyskania tytułu dr hab.: 19.10.2012 r.

0