dr hab. Magdalena Przybysz-Stawska (stopień uzyskany w drodze przewodu habilitacyjnego; przewód w innej jednostce naukowej)

Data uzyskania tytułu dr hab.: 03.06.2014 r.

0