dr hab. Elżbieta Kur (stopień uzyskany w drodze przewodu habilitacyjnego; przewód zewnętrzny)

Data uzyskania tytułu dr hab.: 14.11.2014

„Tygodnik Powszechny” wobec problemów edukacji polonistycznej w latach 1945-1989 (na tle polityki oświatowej)”

0