dr hab. Joanna Nowakowska-Ozdoba (stopień uzyskany w drodze przewodu habilitacyjnego; przewód zewnętrzny)

Data uzyskania tytułu dr hab.: 07.12.2012

0