dr hab. Anna Bączkowska (stopień uzyskany w drodze przewodu habilitacyjnego; przewód zewnętrzny)

Data uzyskania tytułu dr hab.: 04.10.2013

0