dr hab. Piotr Pietrych (stopień uzyskany w drodze przewodu habilitacyjnego; przewód zewnętrzny)

Data uzyskania tytułu dr hab.: 11.01.2013

0