dr Anna Ciarkowska

Temat:
„Francuskojęzyczna literatura świadectwa pisarzy o polsko-żydowskich korzeniach: Anna Langfus i Piotr Rawicz”

Promotor:
prof. dr hab. Grzegorz Gazda

Recenzenci:
prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska (UMCS)
prof. dr hab. Jacek Leociak (IBL PAN)

 

0