dr Anna Barańska-Szmitko

Temat:
„Kreowanie wizerunku autora felietonu poprzez odbiorcę tekstu”

Promotor:
prof. dr hab. Grażyna Habrajska

Recenzenci:
prof. dr hab. Małgorzata Kita (UŚ)
prof. dr hab. Michael Fleischer (UWr)

 

0