Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Niepełnosprawni i sztuka”

Katedra Historii Sztuki UŁ i Katedra Filologii Hiszpańskiej UŁ wraz z Muzeum Miasta Łodzi zapraszają na Pierwszą Ogólnopolską Konferencję Naukową „NIEPEŁNOSPRAWNI i SZTUKA”, która odbędzie się w dniach 26-27 października 2017 r. w Łodzi przy ul. Ogrodowej 15.

Celem konferencji jest refleksja nad stanem wiedzy oraz dorobkiem praktycznym dotyczącym koncepcji i problemów związanych z udostępnianiem sztuk wizualnych (zarówno tradycyjnych, jak i dzieł współczesnych) w sposób dostosowany do percepcji osób z różnymi dysfunkcjami, m.in. wzrokowymi, ruchowymi, jak i słuchowymi itp.

Szczegóły na temat wydarzenia (w tym informacje dotyczące terminu nadsyłania zgłoszeń) dostępne są tutaj.

Wiadomość wygasa dnia: 2017-10-28

0