Konferencja „W poszukiwaniu jakości – oblicza quality television”

Koło Badaczy Popkultury „PULP!” oraz Koło Naukowe Filmoznawców działające przy Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „W poszukiwaniu jakości – oblicza quality television”, która odbędzie się w dniach 4-5 września 2017 roku na Wydziale Filologicznym UŁ.

W ramach obrad zamierzamy przyjrzeć się bliżej fenomenowi określanemu mianem „telewizji jakościowej”, a także określić, co termin ten właściwie oznacza i do jakiego typu materiałów audiowizualnych się odnosi. Interesują nas różnorodne perspektywy analizowania tego zjawiska, między innymi historyczna, artystyczna, ekonomiczna, dystrybucyjna i odbiorcza.
Aby zapewnić możliwie najszersze oraz interdyscyplinarne ujęcie tematu konferencji, do nadsyłania zgłoszeń zachęcamy filologów, kulturoznawców, pedagogów, filozofów, medioznawców, filmoznawców, socjologów, dziennikarzy, prawników i historyków. Poniżej przedstawiamy przykładowe zagadnienia, które chcielibyśmy poruszyć w trakcie obrad, niemniej zachęcamy także do nadsyłania propozycji referatów wykraczających poza sugerowany zakres.

# “telewizja jakościowa” a telewizja “śmieciowa”,
# quality tv – fenomen historyczny czy kategoria interpretacyjna?
# quality tv w okresie socjalizmu w Polsce i w innych krajach socjalistycznych,
# polscy reżyserzy filmowi okresu PRL-u jako twórcy quality tv,
# popularyzacja nauki w telewizji,
# telewizja a kultura i edukacja,
# serial autorski = serial wysokiej jakości? – rola autora w quality tv,
# z dużego na mały ekran – reżyserzy, scenarzyści, producenci i aktorzy kinowi
w telewizyjnych projektach,
# figura showrunnera i jej znaczenie dla produkcji telewizyjnych,
# twórcy i odbiorcy quality tv w Polsce,
# od kablówki do platform strumieniujących – sposoby dystrybucji, ramówka lub jej brak,
# nie tylko seriale – inne formy telewizji wysokiej jakości (materiały dokumentalne, filmy,   animacja),
# dominujące gatunki, nurty i strategie artystyczne,
# wyróżniki quality tv – schematy narracyjne, styl wizualny, obsada, budżet itd.,
# przyszłość “telewizji jakościowej” – przewidywania dotyczące możliwych przekształceń
i kierunków rozwoju.
# modelowy odbiorca quality tv, czyli nowy typ widowni, praktyki odbiorcze, kultura fanowska,
# znaczenie krytyków i recenzentów dla kształtowania modelu “telewizji jakościowej”.

Na zgłoszenia 20-minutowych wystąpień (abstrakty 300-400 słów) przesłane za pośrednictwem formularza (https://goo.gl/forms/azwRlCJc6JZquGj22) czekamy do dnia 1 sierpnia 2017 roku. Informacja o przyjęciu zostanie wysłana do 10 sierpnia. Opłata konferencyjna (przeznaczona na pokrycie kosztów materiałów oraz przerw kawowych) wynosi 125 zł. Obrady odbędą się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Pomorska 171/173. Wybrane teksty – po przejściu procedury recenzyjnej – zostaną opublikowane w języku angielskim w nowo powstałym czasopiśmie o tematyce telewizyjnej “QTV” (red. naczelny prof. Martin Štoll). Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres konferencyjny drogą mailową: konferencja.quality.tv@gmail.com.

Rada naukowa:
prof. dr hab. Piotr Sitarski
dr Agnieszka Sitkowska-Barczyk
dr Krzysztof Jajko
mgr Dominika Staszenko

Przewodnicząca rady naukowej:
dr Ewa Ciszewska

Sekretarz konferencji:
mgr Marta Kasprzak
 
Komitet organizacyjny:
mgr Marcin M. Chojnacki
lic. Patrycja Chuszcz
mgr Patrycja Dziubczyńska
mgr Katarzyna Figat
mgr Monika Rawska
lic. Justyna Szaferska
mgr Konrad Suprun
lic. Zuzanna Woźniak

O konferencji

 

0