mgr Mateusz Gaze

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Językoznawczej Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego poświęcone publicznej obronie pracy doktorskiej:

mgr/a                        

Mateusza Gaze

 na temat:

„Językowy obraz Łodzi w wybranych mediach (na materiale „Gazety Wyborczej”, „Dziennika Łódzkiego”, „Onetu” i „Łódzkich Wiadomości Dnia”

Promotor:

dr hab. Edyta Pałuszyńska

Recenzenci:

dr hab. Małgorzata Rzeszutko-Iwan (UMCS)

dr hab. Magdalena Trysińska (UW)

Posiedzenie odbędzie się dnia  10 lipca 2017r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w auli A5  (sala Rady Wydziału) przy ul. Pomorskiej 171/173.

0