dr Mateusz Gaze

Temat:

Językowy obraz Łodzi w wybranych mediach (na materiale „Gazety Wyborczej”, „Dziennika Łódzkiego”, „Onetu” i „Łódzkich Wiadomości Dnia”

Promotor:

dr hab. Edyta Pałuszyńska

Recenzenci:

dr hab. Małgorzata Rzeszutko-Iwan (UMCS)

dr hab. Magdalena Trysińska (UW)

 

0