Konferencja „Szkoła i polonistyka szkolna wobec przemian XXI wieku”

Zakład Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową „Szkoła i polonistyka szkolna wobec przemian XXI wieku” zaplanowaną na 25-26 września 2017 roku.

Przedmiotem rozważań proponujemy uczynić problemy szkoły i szkolnej polonistyki powodowane:
– przemianami społeczno-obyczajowymi (na przykład rozchwianiem systemuwartości, obniżeniem się kultury językowej ogółu Polaków,różnorakimi przejawami agresji nie tylko na terenie szkoły),
– nasilającymi się migracjami Polaków i wynikającymi z tego problemami adaptacyjnymi i szkolnymi dzieci powracających rodzin,
– coraz silniej zaznaczającą się w szkole obecnością dzieci imłodzieży innych narodowości, kultur i  wyznań,
– procesami związanymi ze starzeniem się społeczeństwa,
– cyfryzacją życia społecznego.

Konferencja odbędzie się w gmachu Wydziału Filologicznego UŁ przy ul. Pomorskiej 171/173.

Kontakt: dydaktyka25@o2.pl

Kierownik:
dr hab. Jolanta Fiszbak

Sekretarze:
dr Małgorzata Gajak-Toczek
dr Beata Gala-Milczarek

Wiadomość wygasa dnia: 2017-09-27

0