UWAGA: korekta rozliczania roku akademickiego

Szanowni Państwo,

choć konsekwentnie zmierzaliśmy do ograniczenia Państwa studenckich biurokratycznych zobowiązań, jesteśmy zmuszeni powrócić do formuły raportowania osiągnięć rocznych na arkuszu oceny doktoranta przez wszystkich doktorantów, różnicując tryb rozliczenia roku między ubiegającymi się o stypendia i tymi, którzy  o  nie nie zamierzają występować.

Osoby ubiegające się o stypendia – muszą złożyć arkusz oceny doktoranta wraz z  załącznikami poświadczającymi wpisane do arkusza dane, do 15 września, natomiast osoby nieubiegające się o stypendium winny złożyć wypełniony arkusz oceny doktoranta bez załączników, do 30 września.

Szczegóły dotyczące rozliczania osiągnięć minionego roku akademickiego znajdą Państwo na stronie internetowej w już zmodyfikowanym pliku: Sposoby rozliczania roku akademickiego.

Przepraszamy Państwa za zamieszanie.

Przypominamy też, że wiarygodność umieszczonych w arkuszu danych wzrasta, jeśli arkusz będzie potwierdzony własnoręcznym podpisem nie tylko przez rozliczającego się, ale też przez opiekuna naukowego.

 

0