Konferencja „Translatoryka i translacje. TiT IV: Przekład w XXI wieku: wyzwania, możliwości, trendy”

Zakład Italianistyki Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Łódzkiego, Studenckie Koło Naukowe Italianistów ItaliAMO i Studenckie Koło Translatoryczne GIROL’AMO zapraszają do udziału w IV edycji konferencji traduktologicznej „Translatoryka i translacje.  TiT IV: Przekład w XXI wieku: wyzwania, możliwości, trendy”, która odbędzie się w dniach 22-23 września 2017 r. na Wydziale Filologicznym UŁ.

Szczegółowy program wydarzenia znajduje się tutaj.

Wiadomość wygasa dnia: 2017-09-24

0