dr Katarzyna Kuszewska

Temat:
De verborum significatu jako źródło badań nad obrzędowością sakralną starożytnych Rzymian
Streszczenie
Summary

Promotor:
dr hab. Idaliana Kaczor (UŁ)

Recenzenci:
dr hab. prof. UWr Lucyna Stankiewicz
Recenzja
prof. dr hab. Antoni Bobrowski (UJ)
Recenzja

0