dr Mateusz Grabowski

Temat:
Nieskończona jeszcze Dziejów praca”. Norwid w (późnej) nowoczesności

Streszczenie
Summary

Promotor:
dr hab.prof. UŁ Krystyna Pietrych

Recenzenci:
prof. dr hab. Krzysztof Trybuś (UAM)
Recenzja

dr hab. prof. AP w Słupsku Sławomir Rzepczyński
Recenzja

 

0