dr Jagoda Sałaj

Temat:
Kulturoznawcza charakterystyka nowego modelu dziennikarstwa. Kognitywne aspekty jakości i stylu pisania

Promotor:
prof. dr hab.Jarosław Płuciennik (UŁ)

Recenzenci:
prof. dr hab. Anna Nasiłowska-Rek (IBL PAN)
Recenzja
dr hab. Mateusz Nieć (prof. nadzw. Akademia Ignatianum, Kraków)
Recenzja

 

0