mgr Olga Gaiseniuk

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Językoznawczej Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego poświęcone publicznej obronie pracy doktorskiej:

mgr/a                         

Olga Gaiseniuk

 

na temat:
„Pospolite nazwy osobowe w „Kronice…” Macieja Stryjkowskiego na tle słowiańskim (studium leksykalno-słowotwórcze)”

Promotor:

dr hab. prof. UŁ Rafał Zarębski

Promotor pomocniczy:

dr hab. Iwan Petrov

Recenzenci:

dr hab. prof. UZ Magdalena Hawrysz

prof. dr hab. Mariola Mikołajczak (UAM)

Posiedzenie odbędzie się dnia  6 października 2017r. (piątek) o godz. 10:00 w auli A5 przy ul. Pomorskiej 171/173.

0