dr Olga Gaiseniuk

Temat:
Pospolite nazwy osobowe w „Kronice…” Macieja Stryjkowskiego na tle słowiańskim (studium leksykalno-słowotwórcze)

Promotor:

dr hab. prof. UŁ Rafał Zarębski

Promotor pomocniczy:

dr hab. Iwan Petrov

Recenzenci:

dr hab. prof. UZ Magdalena Hawrysz

prof. dr hab. Mariola Mikołajczak (UAM)

 

0