dr Kamil Jędrasiak

Temat:
Gracz jako model uczestnika współczesnej kultury
Promotor:

prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński

Promotor pomocniczy:

dr Katarzyna Prajzner

Recenzenci:

dr hab. prof. SWPS Mirosław Filiciak

dr hab. Anna Nacher (UJ)

0