Legitymacje (dla studentów I roku)

UWAGA, doktoranci I roku.

Koszt wydania pojedynczego blankietu elektronicznej legitymacji doktoranta wynosi 12 zł. (dwanaście złotych). Dowód wpłaty należy przedstawić w dziekanacie.

Wiadomość wygasa dnia: 2017-11-11

0