Nagroda dla naszego doktoranta w konkursie Urzędu Marszałkowskiego na prace o Łodzi i regionie

3 października 2017 r. przyznano nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.

W gronie wyróżnionych osób znalazł się mgr Emil Sowiński. Nasz obecny doktorant za pracę magisterską pt. „Pokolenie WFO”  otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł. Serdecznie gratulujemy!

Do tegorocznej edycji konkursu zostało zgłoszonych 57 prac, z których nagrodzono 1 rozprawę habilitacyjną, 3 rozprawy doktorskie oraz 5 prac magisterskich.

0