BUŁa i WUŁ otwierają zasoby nauki

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na 8. Seminarium Open Access (24-27.10.2017) organizowane w ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Open Access 2017. Podczas kilkudniowych spotkań, będziemy dyskutować o otwartości nauki oraz uczestniczyć w działaniach na rzecz propagowania idei otwartych zasobów nauki. Wydarzeniu patronują: Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, profesor Antoni Różalski, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Koalicja Otwartej Edukacji.

Seminarium odbędzie się w formie warsztatów, na których uczestnicy zapoznają się m. in.: z masowym przeszukiwaniem repozytoriów OA z wykorzystaniem języka R, dowiedzą się po co, jak, kiedy i gdzie promować naukę oraz jak śledzić swój dorobek naukowy, wykorzystując otwarte bazy danych. Ciekawą, praktyczną formułę warsztatów zapewniają znakomici prowadzący – osoby zajmujące się wszechstronnie PR-em nauki, jak Natalia Osica (firma Science PR), dr Klementyna  Karlińska –Batres (firma Thomson Reuters), Marcin Kapczyński (Baza Web of Science Core Collection), Michał Wilkowski (warsztaty z języka programowania R).

Więcej szczegółów oraz zapisy na warsztaty znajdują się na stronie:

http://www.lib.uni.lodz.pl/openaccess/

Na tegoroczny Open Access Week, BUŁa przygotowała materiały promocyjne. Każdy kto z tej okazji organizuje jakieś wydarzenie w swojej jednostce, może z nich skorzystać – wszystkie materiały są dostępne na wolnych licencjach: https://uwolnijnauke.pl/materialy-promocyjne-na-tydzien-otwartej-nauki/

Tydzień Otwartej Nauki – Open Access Week (OAW) – jest wydarzeniem  globalnym. Zadaniem imprez  organizowanych w ciągu Tygodnia jest promocja otwartego dostępu do nauki i edukacji. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 23-29.10.2017 r. pod hasłem „Otwórz, aby…”(Open in order to…”) – temat jest zaproszeniem do udzielenia odpowiedzi na pytanie, jakie konkretne korzyści można zrealizować poprzez udostępnienie otwartych zasobów naukowych.

Uniwersytety, uczelnie, instytuty badawcze, instytucje finansujące  naukę, biblioteki i ośrodki analityczne wykorzystują ten czas do  pozyskiwania wsparcia dla idei OA oraz podejmowania debat o ekonomicznych korzyściach z zastosowania nowych modeli: organizacyjnych i biznesowych, które poszerzałyby zakres dostępu do  wyników badań czy edukacji wyższej.

Działania Tygodnia Otwartej Nauki nie są skierowane wyłącznie do naukowców. Mają zainspirować wydawców, bibliotekarzy, instytucje naukowe, studentów i doktorantów do zaangażowania na rzecz otwartości i dyskusji na temat korzyści, jakie wynikają z otwartego dzielenia się publikacjami.

W politykę upowszechniania wyników badań i treści naukowych włącza się również Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, systematycznie zasilając zbiory w otwartym dostępie. We wrześniu lista bezpłatnych publikacji na stronie internetowej Wydawnictwa UŁ wzbogaciła się o 30 tytułów z 2016 roku. Publikacje są również dostępne w Repozytorium UŁ. Nakładem Wydawnictwa UŁ ukazuje się rocznie około 300 tytułów o charakterze naukowym i popularyzatorskim. Autorzy – to przede wszystkim naukowcy naszej uczelni oraz wybitni znawcy przedmiotu z innych ośrodków w kraju i za granicą.

Link do książek w otwartym dostępie: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/ksiazki-w-otwartym-dostepie/

oa_plakat

Materiały źródłowe: BUŁ, WUŁ
Redakcja: Centrum Promocji

 

 

 

Wiadomość wygasa dnia: 2017-10-30

0