Międzynarodowa konferencja naukowa „Et in Arcadia Ego. Rzym jako miejsce pamięci w kulturach europejskich”

Instytut Filologii Germańskiej oraz Zakład Italianistyki Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej Et in Arcadia Ego. Rzym jako miejsce pamięci w kulturach europejskich.

[DE]: Et in Arcadia ego. Rom als Erinnerungsort in europäischen Kulturen

[IT]: Et in Arcadia Ego. Roma come luogo della memoria nelle culture europee

[EN]: Et in Arcadia Ego. Rome as a Memorial Place in European Cultures

Konferencja odbędzie się na Wydziale Filologicznym w dniach 20-22.09.2018 r. Szczegółowe informacje w językach niemieckim, włoskim i angielskim znajdują się w pliku poniżej.

O konferencji

Wiadomość wygasa dnia: 2018-09-23

0