dr Marta Wylot

Temat:

Die Textsorte Glosse in der deutschen und polnischen Presse – eine kontrastive Studie
(Gatunek tekstu felieton w niemieckiej i polskiej prasie – analiza kontrastywna)

 

Promotor:
dr hab. Zenon Weigt

Promotor pomocniczy:
dr Marcin Michoń

Recenzenci:

prof. dr hab. Beata Mikołajczyk (UAM)
prof. dr hab. Julian Maliszewski (Politechnika Częstochowska)

0