dr Michał Kornacki

Temat:

Computer-assisted translation (CAT) tools in the translator training proces
(Narzędzia wspomagające tłumaczenie (CAT) w procesie kształcenia tłumaczy)

Promotor:
prof. zw. dr hab. Łukasz Bogucki

Promotor pomocniczy:
dr Paulina Pietrzak

Recenzenci:
dr hab. Konrad Klimkowski (KUL)
dr hab. Łukasz Grabowski (UO)

0