Spotkanie informacyjne dla studentów nt. zasad organizacji lektoratów języków obcych

Studenci i studentki I roku studiów stacjonarnych I niestacjonarnych Wydziału Filologicznego,

2 kwietnia 2012 r. weszła w życiu uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 458 w sprawie Zasad osiągania przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego efektów kształcenia w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy na spotkanie z przedstawicielem Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego:

– 18 listopada 2017 r. (sobota) – studenci studiów niestacjonarnych dziennikarstwa i komunikacji społecznej sala 2.33, godzina 11.30;

– 24 listopada 2017 r. (piątek) – studenci studiów stacjonarnych, których programy studiów przewidują lektorat języka obcego, aula A2, godzina 13.30.

Spotkania odbędą się na Wydziale Filologicznym (ul. Pomorska 171/173).

Tematem spotkania będą zasady organizacji lektoratów języków obcych na Państwa Wydziale oraz omówienie obowiązkowego testu określającego poziom znajomości wskazanego języka nowożytnego.

Dyrektor
Studium Języków Obcych UŁ
mgr Wojciech Bachliński

List przewodni do studentów
Covering letter (international students)
Deklaracja wyboru języka
Declaration of the choice of language

0