dr Beata Bednarek

Temat:

„Na koniec jakaś pamięć tam zostawa, gdzie nas nie będzie”…Cztery początkowe księgi liryków z „Poezji Franciszka Dionizego Kniaźnina ręką własną pisanych”. Edycja krytyczna ze wstępem

Promotor:
prof. dr hab. Barbara Wolska

Recenzenci:
dr hab. prof. UŚ Bożena Mazurek
dr hab. Tomasz Chachulski (IBL PAN)

0