dr Zofia Władyka-Łuczak

Temat:

Samotność twórcy – przestrzeń między tworzeniem a odbiorem stworzonego

Promotor:

prof. dr hab. Michael Fleischer (UWr)

Recenzenci:

dr hab. Aleksandra Kunce (UŚ)

prof. dr hab. Adam Nobis (UWr)

Wiadomość wygasa dnia: 2017-12-08

0