Dziekanat
 

BIURO ds. OBSŁUGI STUDENTÓW
90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173, pok. 3.53

 
Godziny przyjęć:
 
poniedziałek – nieczynne

wtorek – 11:00 – 16:00

środa – piątek – 9:00 – 14:00

sobota* – 9:00 – 13:00

Godziny Pracy Biura ds. Obsługi Studenta oraz Biura Dziekana w miesiącach wakacyjnych:
lipiec
wtorki 8.30-14.30
( pozostałe dni bez zmian )
sierpień
wyłącznie wtorki 9.00-14.00

 

* tylko wyszczególnione soboty, dla studentów studiów niestacjonarnych:
5 X, 12 X, 26 X, 16 XI, 30 XI, 7 XII, 14 XII, 11 I, 25 I

Kierownik Biura

Katarzyna PAWŁOWSKA
pok. 3.42
42 665 52 16
katarzyna.pawlowska@uni.lodz.pl
rekrutacja, stypendia, umorzenia opłat, studenci MISH

Stanowisko 1

Małgorzata BIELECKA
tel. 42 665 52 52
malgorzata.bielecka@uni.lodz.pl
kulturoznawstwo, studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
nowe media i kultura cyfrowa, studia stacjonarne I stopnia
filmoznawstwo, studia stacjonarne I stopnia
niemcoznawstwo, studia stacjonarne I stopnia

Stanowisko 2

Iwona PRZYBYSZ
tel. 42 664 52 75
iwona.przybysz@uni.lodz.pl
filologia angielska, studia stacjonarne II stopnia
filologia angielska, studia niestacjonarne II stopnia
lingwistyka dla biznesu, studia stacjonarne I stopnia
filologia angielska, studia niestacjonarne I stopnia
lingwistyka dla biznesu, studia niestacjonarne I stopnia

Stanowisko 3

Justyna CHOJNACKA
tel. 42 664 52 75
justyna.chojnacka@uni.lodz.pl
filologia angielska, studia stacjonarne I stopnia
informatologia z biznesowym językiem angielskim, studia stacjonarne II stopnia
informacja w środowisku cyfrowym , studia stacjonarne I stopnia
filologia włoska, studia stacjonarne II stopnia

Stanowisko 4

Anna WALAK
tel. 42 665 52 19
anna.walak@uni.lodz.pl
filologia romańska, studia stacjonarne I i II stopnia
filologia hiszpańska, studia stacjonarne I i II stopnia
dziennikarstwo, studia niestacjonarne I stopnia

Stanowisko 5

Monika IWANOWSKA
tel. 42 665 52 19
monika.iwanowska@uni.lodz.pl
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia stacjonarne I i II
dziennikarstwo międzynarodowe, studia stacjonarne I stopnia
filologia klasyczna , studia stacjonarne I i II stopnia

Stanowisko 6

Elżbieta SCENDO
tel. 42 665 52 19
elzbieta.scendo@uni.lodz.pl
filologia polska, studia stacjonarne I i II stopnia
logopedia , studia stacjonarne II stopnia
filologia włoska, studia stacjonarne I stopnia

Stanowisko 7

Dorota GRZEGORCZYK
tel. 42 665 52 47
dorota.grzegorczyk@uni.lodz.pl
filologia rosyjska, studia stacjonarne I i II stopnia
filologia słowiańska, studia stacjonarne i i II stopnia
logopedia studia I stopnia
filologia germańska , studia stacjonarne I i II stopnia
studia polsko-niemieckie

Pokój 3.54a

Łukasz MYSIELSKI
42 635 69 06
lukasz.mysielski@uni.lodz.pl
obcokrajowcy – wszystkie kierunki studiów , Erasmus, Mobility Direct

 

BIURO DZIEKANA
90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173, pok. 3.39

 
Kierownik Biura Dziekana

pok. 3.39
Alicja GŁÓWCZYŃSKA
42 665 52 33
alicja.glowczynska@uni.lodz.pl
sprawy osobowe, przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i o nadanie tytułu naukowego profesora

Godziny przyjęć:
 
poniedziałek – nieczynne

wtorek – 11:00 – 16:00

środa – piątek – 9:00 – 14:00

Studia doktoranckie, praktyki

Renata CHYŁA
42 665 52 15
rchyla@uni.lodz.pl
stdoktor@uni.lodz.pl

Zespół ds. USOS

Iwona NIEDŹWIECKA
iwonanie@uni.lodz.pl

Dorota PRASALSKA
dorota.prasalska@uni.lodz.pl

Dariusz OSÓWNIAK
dariusz.osowniak@uni.lodz.pl

42 665 52 61