Dziekanat
 

BIURO ds. OBSŁUGI STUDENTÓW
90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173, pok. 3.53

 
Godziny przyjęć:
 
poniedziałek – nieczynne

wtorek – 11:00 – 16:00

środa – piątek – 9:00 – 14:00

sobota* – 9:00 – 13:00

* tylko wyszczególnione soboty, dla studentów studiów niestacjonarnych:
6 X, 13 X, 20 X, 27 X, 10 XI, 24 XI, 8 XII, 15 XII, 12 I

Kierownik Biura

Katarzyna PAWŁOWSKA
pok. 3.42
42 665 52 16
pkasia@uni.lodz.pl
rekrutacja, stypendia, umorzenia opłat, studenci MISH

Stanowisko 1

Małgorzata BIELECKA
tel. 42 665 52 52
bielecka@uni.lodz.pl
kulturoznawstwo, studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
nowe media i kultura cyfrowa, studia stacjonarne I stopnia
filmoznawstwo, studia stacjonarne I stopnia

Stanowisko 2

Iwona PRZYBYSZ
tel. 42 664 52 75
przybysz@uni.lodz.pl
filologia angielska, studia stacjonarne II stopnia
filologia angielska, studia niestacjonarne II stopnia
lingwistyka dla biznesu, studia stacjonarne I stopnia

Stanowisko 3

Elżbieta MALESA
tel. 42 664 52 75
emalesa@uni.lodz.pl
filologia angielska, studia stacjonarne I stopnia
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, studia stacjonarne I i II stopnia
informacja w środowisku cyfrowym , studia stacjonarne I stopnia

Stanowisko 4

Karolina SZCZEPAŃSKA
tel. 42 665 52 19
kgluszcz@uni.lodz.pl
filologia romańska, studia stacjonarne I i II stopnia
filologia hiszpańska, studia stacjonarne I i II stopnia
filologia włoska, studia stacjonarne I i II stopnia

Stanowisko 5

Monika IWANOWSKA
tel. 42 665 52 19
iwanowskamonika@uni.lodz.pl
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia stacjonarne I i II
dziennikarstwo międzynarodowe, studia stacjonarne I stopnia

Stanowisko 6

Elżbieta SCENDO
tel. 42 665 52 19
escendo@uni.lodz.pl
filologia polska, studia stacjonarne I i II stopnia
logopedia , studia stacjonarne II stopnia

Stanowisko 7

Dorota GRZEGORCZYK
tel. 42 665 52 47
dorotag@uni.lodz.pl
filologia rosyjska, studia stacjonarne I i II stopnia
filologia słowiańska, studia stacjonarne i i II stopnia
logopedia studia I stopnia

Stanowisko 8

Ewa UGORNA
tel. 42 665 52 47
eugorna@uni.lodz.pl
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia niestacjonarne I i II stopnia
filologia germańska, studia stacjonarne I i II stopnia
studia polsko-niemieckie, studia stacjonarne I stopnia
filologia klasyczna, studia stacjonarne I i II stopnia
filologia angielska, studia niestacjonarne I stopnia
lingwistyka dla biznesu, studia niestacjonarne I stopnia
niemcoznawstwo, studia stacjonarne I stopnia

 

Pokój 3.54a

Łukasz MYSIELSKI
42 635 69 06
erasmus.filologia@uni.lodz.pl
obcokrajowcy – wszystkie kierunki studiów , Erasmus, Mobility Direct

 

BIURO DZIEKANA
90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173, pok. 3.39

 
Sekretariat Dziekana

pok. 3.19
Marta DREKO-CABAN
42 635 68 73
42 665 52 54
mdreko-caban@uni.lodz.pl
czynny od pon. do pt.
w godz. 9:00 – 14:00

Kierownik Biura Dziekana

pok. 3.39
Alicja GŁÓWCZYŃSKA
42 665 52 33
alaglowa@uni.lodz.pl
sprawy osobowe, przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i o nadanie tytułu naukowego profesora

Godziny przyjęć:
 
poniedziałek – nieczynne

wtorek – 11:00 – 16:00

środa – piątek – 9:00 – 14:00

Studia doktoranckie, praktyki

Renata CHYŁA
42 665 52 15
rchyla@uni.lodz.pl
stdoktor@uni.lodz.pl

Zespół ds. USOS

Iwona NIEDŹWIECKA
iwonanie@uni.lodz.pl

Dorota PRASALSKA
dorota.prasalska@uni.lodz.pl

Józefa NOWAKOWSKA
z.nowakowska@uni.lodz.pl

42 665 52 61