Dziekanat
   

  BIURO ds. OBSŁUGI STUDENTÓW
  90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173, pok. 3.53

   

  Godziny przyjęć:
   

  poniedziałek – nieczynne

  wtorek – 11:00 – 16:00

  środa – piątek – 9:00 – 14:00

  sobota* – 9:00 – 13:00

  * tylko wyszczególnione soboty, dla studentów studiów niestacjonarnych:
  17 II, 3 III, 24 III, 7 IV, 21 IV, 12 V, 26 V, 9 VI

  Kierownik Biura

  Katarzyna PAWŁOWSKA
  pok. 3.42
  42 665 52 16
  pkasia@uni.lodz.pl
  rekrutacja, stypendia, umorzenia opłat, studenci MISH

  Stanowisko 1

  Małgorzata BIELECKA
  tel. 42 665 52 52
  bielecka@uni.lodz.pl
  kulturoznawstwo, studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
  nowe media i kultura cyfrowa, studia stacjonarne I stopnia
  filmoznawstwo, studia stacjonarne I stopnia

  Stanowisko 2

  Iwona PRZYBYSZ
  tel. 42 664 52 75
  przybysz@uni.lodz.pl
  filologia angielska, studia stacjonarne II stopnia
  filologia angielska, studia niestacjonarne II stopnia
  lingwistyka dla biznesu, studia stacjonarne I stopnia

  Stanowisko 3

  Elżbieta MALESA
  tel. 42 664 52 75
  emalesa@uni.lodz.pl
  filologia angielska, studia stacjonarne I stopnia
  informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, studia stacjonarne I i II stopnia
  informacja w środowisku cyfrowym , studia stacjonarne I stopnia

  Stanowisko 4

  Karolina SZCZEPAŃSKA
  tel. 42 665 52 19
  kgluszcz@uni.lodz.pl
  filologia romańska, studia stacjonarne I i II stopnia
  filologia hiszpańska, studia stacjonarne I i II stopnia
  filologia włoska, studia stacjonarne I i II stopnia

  Stanowisko 5

  Monika IWANOWSKA
  tel. 42 665 52 19
  iwanowskamonika@uni.lodz.pl
  dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia stacjonarne I i II
  dziennikarstwo międzynarodowe, studia stacjonarne I stopnia

  Stanowisko 6

  Elżbieta SCENDO
  tel. 42 665 52 19
  escendo@uni.lodz.pl
  filologia polska, studia stacjonarne I i II stopnia
  logopedia , studia stacjonarne II stopnia

  Stanowisko 7

  Dorota GRZEGORCZYK
  tel. 42 665 52 47
  dorotag@uni.lodz.pl
  filologia rosyjska, studia stacjonarne I i II stopnia
  filologia słowiańska, studia stacjonarne i i II stopnia
  logopedia studia I stopnia

  Stanowisko 8

  Ewa UGORNA
  tel. 42 665 52 47
  eugorna@uni.lodz.pl
  dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia niestacjonarne I i II stopnia
  filologia germańska, studia stacjonarne I i II stopnia
  studia polsko-niemieckie, studia stacjonarne I stopnia
  filologia klasyczna, studia stacjonarne I i II stopnia
  filologia angielska, studia niestacjonarne I stopnia
  lingwistyka dla biznesu, studia niestacjonarne I stopnia
  niemcoznawstwo, studia stacjonarne I stopnia

   

  Pokój 3.54a

  Łukasz MYSIELSKI
  42 635 69 06
  erasmus.filologia@uni.lodz.pl
  obcokrajowcy – wszystkie kierunki studiów , Erasmus, Mobility Direct

   

  BIURO DZIEKANA
  90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173, pok. 3.39

   

  Sekretariat Dziekana

  pok. 3.19
  Marta DREKO-CABAN
  42 635 68 73
  42 665 52 54
  mdreko-caban@uni.lodz.pl
  czynny od pon. do pt.
  w godz. 9:00 – 14:00

  Kierownik Biura Dziekana

  pok. 3.39
  Alicja GŁÓWCZYŃSKA
  42 665 52 33
  alaglowa@uni.lodz.pl
  sprawy osobowe, przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i o nadanie tytułu naukowego profesora

  Godziny przyjęć:
   

  poniedziałek – nieczynne

  wtorek – 11:00 – 16:00

  środa – piątek – 9:00 – 14:00

  Studia doktoranckie, praktyki

  Renata CHYŁA
  42 665 52 15
  rchyla@uni.lodz.pl
  stdoktor@uni.lodz.pl

  Zespół ds. USOS

  Iwona NIEDŹWIECKA
  iwonanie@uni.lodz.pl

  Dorota PRASALSKA
  dorota.prasalska@uni.lodz.pl

  Józefa NOWAKOWSKA
  z.nowakowska@uni.lodz.pl

  42 665 52 61