Dziekanat

  UWAGA! W związku z sytuacją epidemiczną uległy zmianie terminy dyżurów dziekanatu.
  Aktualny grafik dostępny jest pod adresem: http://filolog.uni.lodz.pl/grafik/

   

  BIURO ds. OBSŁUGI STUDENTÓW
  90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173, pok. 3.53

   
  Godziny przyjęć:
   
  poniedziałek – nieczynne

  wtorek – 11:00 – 16:00

  środa – piątek – 9:00 – 14:00

  sobota* – 9:00 – 13:00

  Godziny Pracy Biura ds. Obsługi Studenta oraz Biura Dziekana w miesiącach wakacyjnych:
  lipiec
  wtorki 8.30-14.30
  ( pozostałe dni bez zmian )
  sierpień
  wyłącznie wtorki 9.00-14.00

   

  * tylko wyszczególnione soboty, dla studentów studiów niestacjonarnych:
  29 II, 14 III, 28 III, 18 IV, 25 IV, 16 V, 30 V, 6 VI

  Kierownik Biura

  Katarzyna PAWŁOWSKA
  pok. 3.42
  42 665 52 16
  katarzyna.pawlowska@uni.lodz.pl
  rekrutacja, stypendia, umorzenia opłat, studenci MISH

  Stanowisko 1

  Małgorzata BIELECKA
  tel. 42 665 52 52
  malgorzata.bielecka@uni.lodz.pl
  kulturoznawstwo, studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
  nowe media i kultura cyfrowa, studia stacjonarne I stopnia
  filmoznawstwo, studia stacjonarne I stopnia
  niemcoznawstwo, studia stacjonarne I stopnia

  Stanowisko 2

  Iwona PRZYBYSZ
  tel. 42 664 52 75
  iwona.przybysz@uni.lodz.pl
  filologia angielska, studia stacjonarne II stopnia
  filologia angielska, studia niestacjonarne II stopnia
  lingwistyka dla biznesu, studia stacjonarne I stopnia
  filologia angielska, studia niestacjonarne I stopnia
  lingwistyka dla biznesu, studia niestacjonarne I stopnia

  Stanowisko 3

  Justyna CHOJNACKA
  tel. 42 664 52 75
  justyna.chojnacka@uni.lodz.pl
  filologia angielska, studia stacjonarne I stopnia
  informatologia z biznesowym językiem angielskim, studia stacjonarne II stopnia
  informacja w środowisku cyfrowym , studia stacjonarne I stopnia
  filologia włoska, studia stacjonarne II stopnia

  Stanowisko 4

  Karolina SZCZEPAŃSKA
  tel. 42 665 52 19
  karolina.szczepanska@uni.lodz.pl
  filologia romańska, studia stacjonarne I i II stopnia
  filologia hiszpańska, studia stacjonarne I i II stopnia
  filologia włoska, studia stacjonarne I stopnia

  Stanowisko 5

  Monika IWANOWSKA
  tel. 42 665 52 19
  monika.iwanowska@uni.lodz.pl
  dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia stacjonarne I i II
  dziennikarstwo międzynarodowe, studia stacjonarne I stopnia
  filologia klasyczna , studia stacjonarne I i II stopnia

  Stanowisko 6

  Anna WALAK
  tel. 42 665 52 19
  anna.walak@uni.lodz.pl
  filologia polska, studia stacjonarne I i II stopnia
  logopedia , studia stacjonarne II stopnia
  dziennikarstwo, studia niestacjonarne I stopnia

  Stanowisko 7

  Dorota GRZEGORCZYK
  tel. 42 665 52 47
  dorota.grzegorczyk@uni.lodz.pl
  filologia rosyjska, studia stacjonarne I i II stopnia
  filologia słowiańska, studia stacjonarne i i II stopnia
  logopedia studia I stopnia
  filologia germańska , studia stacjonarne I i II stopnia
  studia polsko-niemieckie

  Pokój 3.54a

  Łukasz MYSIELSKI
  42 635 69 06
  lukasz.mysielski@uni.lodz.pl
  obcokrajowcy – wszystkie kierunki studiów , Erasmus, Mobility Direct

   

  BIURO DZIEKANA
  90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173, pok. 3.39

   
  Kierownik Biura Dziekana

  pok. 3.39
  Alicja GŁÓWCZYŃSKA
  42 665 52 33
  alicja.glowczynska@uni.lodz.pl
  sprawy osobowe, przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i o nadanie tytułu naukowego profesora

  Godziny przyjęć:
   
  poniedziałek – nieczynne

  wtorek – 11:00 – 16:00

  środa – piątek – 9:00 – 14:00

  Studia doktoranckie, praktyki

  Renata CHYŁA
  42 665 52 15
  rchyla@uni.lodz.pl
  stdoktor@uni.lodz.pl

  Zespół ds. USOS

  Iwona NIEDŹWIECKA
  iwonanie@uni.lodz.pl

  Dorota PRASALSKA
  dorota.prasalska@uni.lodz.pl

  Dariusz OSÓWNIAK
  dariusz.osowniak@uni.lodz.pl

  42 665 52 61