Dziekanat

   

   

  BIURO ds. OBSŁUGI STUDENTÓW
  90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173, pok. 3.53

   
  Godziny przyjęć:
   
  poniedziałek: 9:00 – 14:00
  wtorek: 9:00 – 14:00
  środa: 9:00 – 14:00
  czwartek: 9:00 – 14:00
  piątek: 9:00 – 14:00
  Kierownik Biura

  Katarzyna PAWŁOWSKA
  pok. 3.42
  42 665 52 16
  42 635 68 82
  katarzyna.pawlowska@uni.lodz.pl
  rekrutacja, stypendia, umorzenia opłat, studenci MISH

  Stanowisko 1

  Małgorzata BIELECKA
  tel. 42 665 52 52
  malgorzata.bielecka@uni.lodz.pl

  filmoznawstwo
  filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych
  kulturoznawstwo
  nowe media i kultura cyfrowa
  niemcoznawstwo

  Stanowisko 2

  Iwona PRZYBYSZ
  tel. 42 664 52 75
  iwona.przybysz@uni.lodz.pl

  filologia angielska, studia II stopnia
  lingwistyka dla biznesu
  lingwistyka w komunikacji specjalistycznej
  translatoryka

  Stanowisko 3

  Justyna CHOJNACKA
  tel. 42 664 52 75
  justyna.chojnacka@uni.lodz.pl

  filologia angielska, studia I stopnia
  filologia włoska, studia II stopnia
  informatologia z biznesowym językiem angielskim
  informacja w środowisku cyfrowym

  Stanowisko 4

  Karolina SZCZEPAŃSKA
  tel. 42 665 52 19
  karolina.szczepanska@uni.lodz.pl

  filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną
  filologia hiszpańska z językiem angielskim
  filologia romańska
  filologia włoska, studia I stopnia

  Stanowisko 5

  Monika IWANOWSKA
  tel. 42 665 52 19
  monika.iwanowska@uni.lodz.pl

  dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  dziennikarstwo międzynarodowe
  filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską
  twórcze pisanie

  Stanowisko 6

  Anna WALAK
  tel. 42 665 52 19
  anna.walak@uni.lodz.pl

  dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia niestacjonarne I stopnia
  filologia polska
  logopedia, studia II stopnia
  produkcja teatralna i organizacja widowisk
  produkcja teatralna i organizacja wydarzeń artystycznych

  Stanowisko 7

  Katarzyna CĘBRZYŃSKA
  tel. 42 665 52 47
  katarzyna.cebrzynska@filologia.uni.lodz.pl

  filologia germańska
  filologia rosyjska
  filologia słowiańska
  logopedia z audiologią, studia I stopnia
  studia polsko-niemieckie

  Pokój 3.54a
  Station 1

  Weronika SZEWCZYK
  weronika.szewczyk@filologia.uni.lodz.pl

  English philology
  German philology
  Romance philology
  Spanish philology
  Creative writing
  Film and audiovisual media studies

  program Erasmus + Mobility (incoming students)

   

  Station 2

  Mateusz KŁUCJASZ
  42 635 69 06
  mateusz.klucjasz@filologia.uni.lodz.pl

  Journalism
  Internartional Journalsim
  Linguistic for business
  New Media and digital culture
  Audiovisual media and digital culture
  Theatre production and organization of artistic events
  Cultural studies
  Italian Philology
  Russian Philology
  Slavic Philology
  Polish Philology

   

  BIURO DZIEKANA
  90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173, pok. 3.39

   
  Kierownik Biura Dziekana

  pok. 3.39
  Alicja GŁÓWCZYŃSKA
  42 665 52 33
  alicja.glowczynska@uni.lodz.pl
  sprawy osobowe, przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i o nadanie tytułu naukowego profesora

  Godziny przyjęć:
   
  poniedziałek – nieczynne

  wtorek – 11:00 – 16:00

  środa – piątek – 9:00 – 14:00

  Studia doktoranckie, praktyki

  Renata CHYŁA
  42 665 52 15
  rchyla@uni.lodz.pl
  stdoktor@uni.lodz.pl

  Zespół ds. USOS

  Iwona NIEDŹWIECKA
  iwonanie@uni.lodz.pl

  Dorota PRASALSKA
  dorota.prasalska@uni.lodz.pl

  Dariusz OSÓWNIAK
  dariusz.osowniak@uni.lodz.pl

  42 665 52 61