Rada Wydziału Filologicznego UŁ
   

  Terminy posiedzeń Rady Wydziału Filologicznego w roku akademickim 2018/2019 –  piątek, godz. 10:00 sala Rady Wydziału (A5), ul. Pomorska 171/173

   

  29 marca 2019 r.
  26 kwietnia 2019 r.
  31 maja 2019 r.  
  28 czerwca 2019 r.


   

  Przypominamy, że dokumenty do rozpatrzenia przez Kolegium Dziekańskie i Radę Wydziału należy składać do czwartku poprzedzającego tydzień, w którym planowane jest posiedzenie Rady Wydziału.
  Wyjątkiem są dokumenty dotyczące otwarcia przewodu doktorskiego, które muszą wpłynąć do Biura Dziekana na 3 tygodnie przed terminem RW.

  Zasady zgłaszania przez członków Rady Wydziału wniosków do projektów uchwał

  Pobierz skład Rady Wydziału