Rada Wydziału Filologicznego UŁ
   

  Terminy posiedzeń Rady Wydziału Filologicznego w roku akademickim 2018/2019 –  piątek, godz. 10:00 sala Rady Wydziału (A5), ul. Pomorska 171/173

   

  28 września 2018 r.
  26 października 2018 r.
  30 listopada 2018 r.
  18 stycznia 2019 r.
  22 lutego 2019 r.

  29 marca 2019 r.
  26 kwietnia 2019 r.
  31 maja 2019 r.  
  28 czerwca 2019 r.


   

  Przypominamy, że dokumenty do rozpatrzenia przez Kolegium Dziekańskie i Radę Wydziału należy składać do czwartku poprzedzającego tydzień, w którym planowane jest posiedzenie Rady Wydziału.
  Wyjątkiem są dokumenty dotyczące otwarcia przewodu doktorskiego, które muszą wpłynąć do Biura Dziekana na 3 tygodnie przed terminem RW.

  Zasady zgłaszania przez członków Rady Wydziału wniosków do projektów uchwał

  Pobierz skład Rady Wydziału