Rada Wydziału Filologicznego UŁ
   

  Terminy posiedzeń Rady Wydziału Filologicznego w roku akademickim 2021/2022

   

  27 września 2021 r. (wyjątkowo w poniedziałek)
  22 października 2021 r.
  26 listopada 2021 r.
  21 stycznia 2022 r.
  25 lutego 2022 r. (w razie konieczności)

  25 marca 2022 r.
  22 kwietnia 2022 r. (w razie konieczności)
  27 maja 2022 r.
  24 czerwca 2022 r.


   

  Przypominamy, że dokumenty do rozpatrzenia przez Kolegium Dziekańskie i Radę Wydziału należy składać do czwartku poprzedzającego tydzień, w którym planowane jest posiedzenie Rady Wydziału.

  Zasady zgłaszania przez członków Rady Wydziału wniosków do projektów uchwał

  Skład Rady Wydziału (stan na 22 kwietnia 2022 r.)