Rada Wydziału Filologicznego UŁ
   

  Terminy posiedzeń Rady Wydziału Filologicznego w roku akademickim 2020/2021

   

  25 września 2020 r.
  23 października 2020 r. (w razie konieczności)
  27 listopada 2020 r.
  18 grudnia 2020 r.
  29 stycznia 2021 r.

  26 marca 2021 r.
  30 kwietnia 2021 r. (w razie konieczności)
  28 maja 2021 r.
  25 czerwca 2021 r.


   

  Przypominamy, że dokumenty do rozpatrzenia przez Kolegium Dziekańskie i Radę Wydziału należy składać do czwartku poprzedzającego tydzień, w którym planowane jest posiedzenie Rady Wydziału.

  Zasady zgłaszania przez członków Rady Wydziału wniosków do projektów uchwał

  Skład Rady Wydziału (stan na 1 października 2020 r.)