Doktoraty
     

    Egzemplarze prac doktorskich udostępnione są do wglądu w Bibliotece Głównej UŁ oraz w Biurze Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ.