Formularze dla pracowników
   

  Oświadczenie promotora o samodzielności pracy licencjackiej/magisterskiej

  Druki na zaproszenie gościa zagranicznego: zarządzenie 31 z 16.01.2015r., załączniki do zarządzenia

  Formalności związane z wyjazdem zagranicznym

  Formularz hurtowego zamawiania materiałów promocyjnych

  Informacja dla celów podatkowych – do umów

  Kosztorys badań własnych

  Kwestionariusz osobowy

  Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie na UŁ

  Kwestionariusz osobowy dla pracownika UŁ

  Kwestionariusz do oceny okresowej pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych za okres 2012-2014

  Kwestionariusz do oceny okresowej pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych za okres 2015–2016

  Kwestionariusz do oceny okresowej pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych za okres 2017–2020

  Nagroda MNiSW – indywidualna

  Nagroda MNiSW – zespołowa

  Nagroda Rektora – indywidualna

  Nagroda Rektora – zespołowa

  Oświadczenie w sprawie zaliczenia do minimum kadrowego

  Pismo o zgodę na dalsze niedopensowanie przy jednoczesnym przekroczeniu pensum w danej jednostce podstawowej

  Pismo o zgodę na dalsze przekroczenie godzin ponadwymiarowych ponad 1/4 i 1/2 pensum

  Pismo o zgodę na niedopensowanie przy jednoczesnym przekroczeniu pensum w danej jednostce podstawowej

  Pismo o zgodę na przekroczenie godzin ponadwymiarowych ponad 1/4 i 1/2 pensum

  Protokół odbioru badań własnych

  Punktacja za działalność naukową i kształcenie kadry naukowej

  Regulamin przyznawania nagród

  Tryb i kryteria ubiegania się o przyznanie środków finansowych na badania własne

  Tryb postępowania w przypadku zakończenia zatrudnienia w ramach umowy terminowej

  Wniosek o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

  Wniosek o nadanie Odznaki Za Zasługi dla Miasta Łodzi

  Wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia

  Wniosek o przyznanie dotacji na działalność statutową

  Wniosek o przyznanie dotacji na inwestycję aparaturową

  Wzory umów cywilno-prawnych

  Zgłoszenie egzaminu magisterskiego

  Wniosek o wydanie podpisu cyfrowego UŁ

  Wniosek o wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie u pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą

  Zgłoszenie zajęć na studia doktoranckie

  Zasady delegowania i rozliczania kosztów wyjazdów krajowych i zagranicznych pracowników UŁ, doktorantów i studentów UŁ oraz osób spoza UŁ – zarządzenia Rektora nr 5 z dn. 31-10-2013 i nr 24 z dn. 28-11-2013