Projekty badawcze

Przydatne linki

Narodowe Centrum Nauki
https://www.ncn.gov.pl/

Centrum Nauki Uniwersytetu Łódzkiego
http://centrumnauki.uni.lodz.pl/

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
http://www.kpk.gov.pl/

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
http://regionalny.uni.lodz.pl/

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
https://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/

Nauka w Polsce
http://naukawpolsce.pap.pl/

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
https://www.fnp.org.pl/

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
http://fwpn.org.pl/

DAAD w Polsce
https://www.daad.pl/pl/

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
http://www.mkidn.gov.pl/

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki
http://www.pnfn.pl/pl/index.php

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
https://www.nauka.gov.pl/o-programie_nprh