Zespół ds. projektów

 

Zespół ds. projektów funkcjonuje na Wydziale Filologicznym od 1 października 2017 roku (wcześniej pod nazwą Biuro ds. Rozliczeń i Analiz, obecnie w ramach Centrum Rozwoju Wydziału Filologicznego UŁ). Powstał z myślą o zapewnieniu pracownikom akademickim całościowego wsparcia w procesie pozyskiwania środków finansowych na prowadzone badania, działalność dydaktyczną czy edukacyjną, w zakresie realizowania projektów oraz końcowego ich rozliczania.

Do zadań Zespołu ds. projektów w szczególności należy:

  • Wyszukiwanie i upowszechnianie wśród Pracowników Wydziału informacji w zakresie możliwości i zasad pozyskiwania środków zewnętrznych
  • Pomoc w przygotowaniu wniosków oraz dokumentacji ogólnouczelnianej warunkującej złożenie wniosku o dofinansowanie
  • Ocena zgodności formalno-prawnej przygotowanego projektu z założeniami konkursowymi
  • Pomoc na etapie podpisywania umów oraz przygotowania dokumentów ogólnouczelnianych niezbędnych na początku realizacji projektu
  • Prowadzenie dokumentacji księgowej projektu
  • Rozliczanie finansowe projektu
  • Pomoc w przygotowaniu raportów rocznych i końcowych

 

Naszym wspólnym celem jest rozwój naukowy i badawczy wszystkich Pracowników Wydziału Filologicznego. Pragniemy pomagać Pracownikom Wydziału w procesie aplikacyjnym oraz w realizacji ich projektów.

 

Kluczem do uzyskania finansowania projektu jest praca zespołowa, Państwa i naszego zespołu.

 

Zapraszamy do współpracy!