Tytuły uzyskane w 2018 r.
   

  prof. dr hab. Dorota Samborska-Kukuć

  Tytuły uzyskane w 2016 r.
    

   prof. dr hab. Jadwiga Czerwińska (postępowanie przeprowadzone w UJ)
   prof. dr hab. Anna Warda

   Tytuły uzyskane w 2015 r.
     

    prof. dr hab. Barbara Bogołębska
    prof. dr hab. Jerzy Jarniewicz
    prof. dr hab. Alina Kwiatkowska
    prof. dr hab. Małgorzata Leyko
    prof. dr hab. Marek Ostrowski

    Tytuły uzyskane w 2014 r.
      

     prof. dr hab. Łukasz Bogucki

     Postępowania profesorskie