Tytuły uzyskane w 2019 r.
     

    prof. dr hab. Arkadiusz Morawiec

    Tytuły uzyskane w 2018 r.
       

      prof. dr hab. Dorota Samborska-Kukuć

      Tytuły uzyskane w 2016 r.
         

        prof. dr hab. Jadwiga Czerwińska (postępowanie przeprowadzone w UJ)
        prof. dr hab. Anna Warda

        Tytuły uzyskane w 2015 r.
           

          prof. dr hab. Barbara Bogołębska
          prof. dr hab. Jerzy Jarniewicz
          prof. dr hab. Alina Kwiatkowska
          prof. dr hab. Małgorzata Leyko
          prof. dr hab. Marek Ostrowski

          Tytuły uzyskane w 2014 r.
             

            prof. dr hab. Łukasz Bogucki

            Postępowania profesorskie