Tytuły uzyskane w 2016 r.
     

    prof. Jadwiga Czerwińska (postępowanie przeprowadzone w UJ)
    prof. Anna Warda

     

    Postępowania profesorskie