Tytuły uzyskane w 2016 r.
   

  prof. dr hab. Jadwiga Czerwińska (postępowanie przeprowadzone w UJ)
  prof. dr hab. Anna Warda

  Tytuły uzyskane w 2015 r.
    

   prof. dr hab. Barbara Bogołębska
   prof. dr hab. Jerzy Jarniewicz
   prof. dr hab. Alina Kwiatkowska
   prof. dr hab. Małgorzata Leyko
   prof. dr hab. Marek Ostrowski

   Tytuły uzyskane w 2014 r.
     

    prof. dr hab. Łukasz Bogucki

    Postępowania profesorskie