Pełnomocnicy Dziekana Wydziału Filologicznego

  Ds. programu Erasmus i innych programów wymiany studenckiej

  Dr hab. Karolina Prykowska-Michalak kprykows@uni.lodz.pl

  Dr Monika Kopytowska mkopytowska@uni.lodz.pl

  Mgr Hanna Kołodziejczyk h.kolodziejczyk@uni.lodz.pl

   Ds. promocji Wydziału

   Dr Rafał Siekiera rafal.siekiera@uni.lodz.pl

    Ds. współpracy ze szkołami

    Dr Karolina Kołodziej karolina.kolodziej@uni.lodz.pl

     Ds. współpracy z biznesem i pracodawcami

     Dr Agnieszka Stawikowska-Marcinkowska agnieszka.stawikowska@uni.lodz.pl

      Ds. kształcenia nauczycieli

      Dr Weronika Szubko-Sitarek weronikaszubko@uni.lodz.pl

       Ds. praktyk

       Dr hab. Jolanta Fiszbak jfiszbak@gmail.com

        Ds. osób niepełnosprawnych

        Dr hab. Agnieszka Kobrzycka amkobrzycka@gmail.com

         Ds. praktyk zawodowych i specjalizacyjnych

         Dr Zbigniew Gruszka zgruszka@uni.lodz.pl

          Ds. kierunku Lingwistyka dla biznesu

          Dr hab.prof.UŁ Stanisław Goźdź-Roszkowski gozdz.roszkowski@gmail.com