Pełnomocnicy Dziekana Wydziału Filologicznego

  Ds. programu Erasmus i innych programów wymiany studenckiej

  prof. Karolina Prykowska-Michalak
  karolina.prykowska@uni.lodz.pl

  dr Monika Kopytowska
  monika.kopytowska@uni.lodz.pl

  dr Marcin Michoń
  marcin.michon@uni.lodz.pl

   Ds. współpracy z biznesem i pracodawcami

   dr Agnieszka Stawikowska-Marcinkowska
   agnieszka.stawikowska@uni.lodz.pl

    Ds. kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

    dr Weronika Szubko-Sitarek
    weronika.szubko@uni.lodz.pl

     Ds. praktyk pedagogicznych

     dr Anna Parr-Modrzejewska
     anna.parr@uni.lodz.pl

      Ds. praktyk zawodowych

      dr Zbigniew Gruszka
      zbigniew.gruszka@uni.lodz.pl

       Ds. e-learningu

       mgr Marek Molenda
       marek.molenda@uni.lodz.pl

        Ds. osób z niepełnosprawnościami

        dr Katarzyna Ojrzyńska
        katarzyna.ojrzynska@uni.lodz.pl

         Ds. przeprowadzania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego

         dr Michalina Biernacka
         michalina.biernacka@uni.lodz.pl

         dr Iwona Dembowska-Wosik
         iwona.dembowska-wosik@uni.lodz.pl@uni.lodz.pl

          Ds. kierunku „Translatoryka”

          dr Marcin Michoń
          marcin.michon@uni.lodz.pl