Portal pracowniczy i EOD
   
  Portal Pracowniczy dostępny jest pod adresem:
  https://pp.uni.lodz.pl

  EOD (Elektroniczny Obieg Dokumentów) dostępny jest pod adresem:
  http://dok.uni.lodz.pl/

  Login do powyższych systemów ma postać: imie.nazwisko@filologia.uni.lodz.pl

  Hasło ważne jest przez 30 dni. Po wygaśnięciu hasła należy je samodzielnie odnowić korzystając ze strony:
  https://logowanie.uni.lodz.pl/generatepw/
  Nowe hasło powinno: składać się z co najmniej 8 znaków, oraz zawierać co najmniej 1 dużą literę, 1 małą literę i 1 liczbę. Nowe hasło musi być różne od haseł wykorzystywanych przez ostatnie 12 miesięcy i nie może zawierać polskich znaków oraz fragmentów loginu.

  Osoby, które nie posiadają jeszcze dostępu do portalu pracowniczego i EOD proszone są o kontakt mailowy:
  jz@uni.lodz.pl
  gz@uni.lodz.pl
  W treści maila proszę podać:
  – imię i nazwisko,
  – adres email do odnawiania hasła,
  – numer PESEL,
  – kod pracownika,
  – kod jednostki, w której jest się zatrudnionym (albo pełną nazwę jednostki).