WiFi

Studenci Wydziału Filologicznego UŁ mają możliwość korzystania z sieci WiFi przez cały okres studiów.
Sieć „eduroam”- sieć wymagająca zalogowania przy użyciu studenckiego konta AD (ul######@edu.uni.lodz.pl).

Ustawienia niezbędne do zalogowania się do sieci „eduroam” z telefonu komórkowego pracującego pod kontrolą systemu Android:
Metoda EAP: PEAP
Uwierzytelnianie Phase 2: MS-CHAP v2
Wymagana jest akceptacja certyfikatu (jeśli wystąpi zapytanie)