Programy studiów

filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych
plan studiów I st. od roku akademickiego 2019/20

 

kulturoznawstwo
plan studiów I st. od roku akademickiego 2019/20
plan studiów II st. od roku akademickiego 2019/20

 

nowe media i kultura cyfrowa
plan studiów I st. od roku akademickiego 2019/20

 

twórcze pisanie
plan studiów I st. od roku akademickiego 2019/20

 
filologia polska

programy dostępne są na stronie: http://polonistyka.uni.lodz.pl/?portfolio=programy-studiow

 
logopedia z audiologią

programy dostępne są na stronie: http://polonistyka.uni.lodz.pl/?portfolio=programy-studiow

 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

aktualne:

studia stacjonarne I stopnia

studia stacjonarne II stopnia

studia niestacjonarne I stopnia

studia niestacjonarne II stopnia

dziennikarstwo z językiem i kulturą francuską

dziennikarstwo z językiem i kulturą niemiecką

 

archiwalne:
Program studiów stacjonarnych I stopnia
Program studiów stacjonarnych II stopnia
Program studiów stacjonarnych II stopnia, specjalizacja: Dziennikarstwo
międzynarodowe
Program studiów stacjonarnych II stopnia, specjalizacja: Reklama, public
relations i promocja firmy
Program studiów stacjonarnych II stopnia, specjalizacja: Reklama, public
relations i promocja firmy („od zera”)
Program studiów stacjonarnych II stopnia, specjalizacja: Odmiany specjalistyczne
dziennikarstwa
Program studiów stacjonarnych II stopnia, specjalizacja: Odmiany specjalistyczne
dziennikarstwa („od zera”)
Program studiów stacjonarnych II stopnia, specjalizacja: Sprawy publiczne i
komunikacja medialna
Program studiów stacjonarnych II stopnia, specjalizacja: Sprawy publiczne i
komunikacja medialna („od zera”)
Program studiów niestacjonarnych I stopnia
Program studiów niestacjonarnych II stopnia
Program studiów niestacjonarnych II stopnia, specjalizacja: Dziennikarstwo
międzynarodowe
Program studiów niestacjonarnych II stopnia, specjalizacja: Reklama, public
relations i promocja firmy
Program studiów niestacjonarnych II stopnia, specjalizacja: Reklama, public
relations i promocja firmy („od zera”)
Program studiów niestacjonarnych II stopnia, specjalizacja: Odmiany
specjalistyczne dziennikarstwa
Program studiów niestacjonarnych II stopnia, specjalizacja: Odmiany
specjalistyczne dziennikarstwa („od zera”)
Program studiów niestacjonarnych II stopnia, specjalizacja: Sprawy publiczne i
komunikacja medialna
Program studiów niestacjonarnych II stopnia, specjalizacja: Sprawy publiczne i
komunikacja medialna („od zera”)

 
filologia germańska

Programy dostępne są na stronie http://germanistyka.uni.lodz.pl/opisy-zajec

 
filologia germańska z etyką i edukacją filozoficzną


Program studiów stacjonarnych I stopnia

 
filologia germańska z wiedzą o kulturze


Program studiów stacjonarnych I stopnia

 
filologia germańska z informatyką


Program studiów stacjonarnych I stopnia

 

filologia germańska z językiem angielskim (j. niemiecki od
podstaw, j.angielski zaawansowany)


Program studiów stacjonarnych I stopnia

 
filologia germańska z drugim językiem obcym


Program studiów stacjonarnych I stopnia

 

dziennikarstwo z językiem i kulturą niemiecką


Program studiów stacjonarnych I stopnia

 
filologia romańska


Program jednolitych studiów stacjonarnych magisterskich


Program studiów stacjonarnych II stopnia


Program studiów niestacjonarnych II stopnia

 
filologia romańska (+ drugi język romański)


Program studiów stacjonarnych I stopnia

 
filologia romańska (+ język angielski)


Program studiów stacjonarnych I stopnia

 
filologia hiszpańska


Program studiów stacjonarnych I stopnia


Program studiów stacjonarnych II stopnia

 
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne
(na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna)


Program studiów stacjonarnych I stopnia

 
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne
(na kierunku kulturoznawstwo)


Program studiów stacjonarnych I stopnia


Program studiów stacjonarnych II stopnia

 
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne
(na kierunku filologia polska)


Program studiów stacjonarnych I stopnia
(obowiązująca od roku akademickiego
2009/2010)


Program studiów stacjonarnych I stopnia
(obowiązująca od roku akademickiego
2010/2011)


Program studiów stacjonarnych II stopnia
(obowiązująca od roku akademickiego
2011/2012)

 
filologia włoska


Program studiów stacjonarnych I stopnia

 
Studia Polsko-Niemieckie


Opis programu


Program studiów stacjonarnych I stopnia

 
Regionalistyka Kulturowa


Opis


Program studiów stacjonarnych I stopnia

 
Filologia Angielska

Programy studiów