Odpłatności
   

   

  Wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2015/2016

  Wnioski w sprawie ulgi w opłatach za zajęcia dydaktyczne należy składać w dziekanacie do 10 października za semestr zimowy oraz do 20 lutego za semestr letni.

  Konto do wpłat za legitymacje/dyplomy:

  Studenci Wydziału Filologicznego mają obowiązek wnosić opłaty za legitymację/dyplom na subkonto Wydziału z następującym numerem:

  Bank PeKaO SA II O/Łódź

  96 1240 3028 1111 0010 2943 1767